புதிய நேர அட்டவணை யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கொழும்பு இடையிலான புகையிரத சேவைகளின்

புதன், 6 செப்டம்பர், 2023

யாழ்ப்பாணம் புறப்படுதல் - கொழும்பு சென்றடைதல்.
உத்தரதேவி
காலை 6.10 மணி - பிற்பகல் 1.15 மணி
புதுரெயின்
01 காலை 6.25 மணி - பிற்பகல் 4.00 மணி
யாழ்தேவி
காலை 9.35 மணி - இரவு 7.15 மணி
ஏசி இன்ரசிற்ரி
பி.ப.1.45 மணி - இரவு 8.15 மணி
புதுரெயின்
02 மாலை 6.40 மணி-அடுத்த நாள் காலை 4.30மணி 
தபால் ரெயின்
Mail Train இரவு 8.25 மணி -அடுத்த நாள் காலை 5.30மணி
                         கொழும்பு புறப்படுதல் - யாழ்ப்பாணம் வந்தடைதல்.
ஏசி இன்ரசிற்ரி 
காலை 5.45 மணி - பிற்பகல் 12.05 மணி 
யாழ்தேவி 
காலை 6.30 மணி - பிற்பகல் 3.00 மணி 
புதுரெயின் 
01 காலை 8.50 மணி - மாலை 6.30 மணி 
உத்திரதேவி 
காலை 11.50 மணி - மாலை 6.15 மணி 
புதுரெயின் 
02 இரவு 7.15 மணி - அடுத்த நாள் காலை 4.30 மணி 
தபால் ரெயின் 
Night Mail இரவு 9.00 மணி - அடுத்த நாள் காலை 5.30 மணி
என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது

இங்குஅழுத்தவும் பெல்லேன்பேர்க் மாதா இணையம்.>>>0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக